Wpływ ostatnich zmian prawa krajowego na budżet gminy Chojnice
październik 2, 2019
Podczas ostatniej konferencji prasowej Wójt gminy Chojnice przybliżył skutki finansowe ostatnich zmian w polskim prawie, które przekładają się bezpośrednio na planowany budżet w roku 2020:
– 0,5 mln zł (finansowanie zwiększonego dodatku za wychowawstwo);
– 0,5 mln zł (podniesienie wynagrodzenia dla nauczycieli);
– 2,5 mln zł (niedoszacowanie subwencji oświatowej);
– 1,0 mln zł (obniżenie progu podatku dochodowego z 18% na 17%);
– 1,0 mln zł (ulgi dla młodych pracowników do 26 roku życia);
– 0,86 mln zł (wzrost kosztów energii elenktycznej)