Susza na terenie Gminy Chojnice
lipiec 24, 2019

Susza na terenie Gminy Chojnice

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Chojnice zjawiska suszy i złożeniem do Wojewody Pomorskiego wniosku o powołanie komisji ds oszacowania strat, Wójt Gminy informuje rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, o możliwości złożenia do Urzędu Gminy wniosku o oszacowanie szkód.

Zgodnie z raportem IUNiG w Puławach uprawami objętymi zjawiskiem suszy na terenie gminy Chojnice mogą być: zboża jare, kukurydza, rośliny strączkowe oraz drzewa i krzewy owocowe.

Wnioski należy składać na załączonych wnioskach do dnia 02.08.2019r. włącznie.

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie szkód

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w dniach od 21 maja do 31 lipca 2019 r.

             W związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie gminy Chojnice, Wojewoda Pomorski na wniosek Wójta Gminy Chojnice, pismem z dnia 2 sierpnia br. powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w dniach od 21 maja do 31 lipca 2019 r. w następującym składzie:

  1. Izabela Wiencławek – przewodnicząca, przedstawiciel Urzędu Gminy w Chojnicach;
  2. Adam Kuklewski – członek, przedstawiciel Urzędu Gminy w Chojnicach;
  3. Dariusz Dąbrowski – członek, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej;
  4. Ewa Kliczkowska – członek, przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Od jutra, tj. środa – 07.08.2019 r. Komisja wyruszy w teren celem dokonania oględzin uszkodzonych upraw, które zostały zgłoszone do tutejszego Urzędu przez 466 producentów rolnych i oszacowania szkód wywołanych tegoroczną suszą. Szacunek szkód należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.