REMONT DRÓG GMINNYCH.
listopad 15, 2019

W dniu 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach rozstrzygnięto przetarg nieograniczonego na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ogorzelińskiej na odcinku Lichnowy – Lichnowy Wybudowanie”.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z siedzibą w Lichnowach przy ul. Zacisznej 2, 89-620 Chojnice na kwotę 616.207,61 zł. Wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową oraz 84 miesięczny okres gwarancji za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu.

W dniu 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach rozstrzygnięto przetarg nieograniczonego na budowę i przebudowę 3 dróg na terenie gminy Chojnice”

Za najkorzystniejsze dla każdej z trzech części uznano oferty złożone przez „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach przy ul. Widokowej 21, 89-606 Charzykowy na kwotę 508 947,52. Wykonawca zaoferował najniższe ceny ofertowe oraz 72-miesięczne okresy gwarancji za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu. Cena na poszczególne części przedstawia się następująco:

Część nr 1 „Budowa ul. Bocznej w miejscowości Ogorzeliny” – 196.614,55

Część nr 2 „Budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej w miejscowości Kłodawa – etap I” – 83.555,13

Część nr 3 „Przebudowa ul. Pogodnej w Ciechocinie” – 228.777,84

W dniu 14 listopada 2019 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę dróg gminnych ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Roboty Ziemne Dariusz Sala z siedzibą w Sławęcinie przy ul. Dworcowej 12 na kwotę 2.183.256,29 zł. Wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową oraz 72 miesięczny okres gwarancji za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu.