Punkt informacyjny
wrzesień 15, 2015
  1. W Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice w pokoju 111 zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje o szkodliwości azbestu, zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przestawimy możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
  2. W ramach prowadzonego punktu informacyjnego w pokoju 111 przyjmowane są wnioski mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Nabór wniosków jest ciągły. Beneficjent po spełnieniu wszystkich wymogów regulaminu, może liczyć na 75% dotację z Gminy Chojnice.

Druk wniosku oraz zasady przeprowadzenia naboru można pobrać tutaj:

1. FORMULARZE DO POBRANIA 

Wszelkich informacji udzielą Państwu Pracownicy Wydziału Rolnictwa Środowiska       i Gospodarki Nieruchomościami
tel.(52) 3972129 wew. 306

Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku