PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK
listopad 26, 2019

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK

Zgodnie z Zarządzenie nr F/215/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok w projekcie budżetu gminy na kolejny rok zaplanowano:

DOCHODY w wysokości 185.725.958 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 175.343.848,- zł
2) dochody majątkowe w kwocie – 10.382.110,- zł

WYDATKI w wysokości 167.257.882 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie – 98.740.335,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 68.517.547,- zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA w wysokości 18.468.076 zł.

Projekt budżetu Gminy Chojnice na 2020 rok znajdą Państwo pod linkiem:
bip.gminachojnice.com.pl/?app=zarzadzenia&nid=3610&y=2019