POMOC FINANSOWA GMINY CHOJNICE dla POWIATU CHOJNICKIEGO i MIASTA CHOJNICE
grudzień 27, 2019

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy w Chojnicach 20 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wręczył Staroście Chojnickiemu Markowi Szczepańskiemu czek na kwotę 5 mln zł na remonty i przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Chojnice.

Czek również na kwotę 5 mln zł otrzymał Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, który podczas sesji przedstawił informacje na temat utworzenia transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach. Rada Gminy w Chojnicach podjęła jednogłośnie uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na powyższe zadanie dla Miasta Chojnice.