PODPISANIE UMÓW NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ i DROGI W KŁODAWIE
grudzień 2, 2019
  • W dniu 28.11.2019 roku miało miejsce podpisanie umowy na „budowę ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Pawłowskiej do ul. Parkowej w miejscowości Lichnowy”. Została ona zawarta z firmą Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik z siedzibą w Lichnowach przy ul. Zacisznej 2. Zadanie ma zostać wykonane za kwotę 239.793,44 zł w terminie do 30.06.2020 roku.

Zamówienie w szczególności polega na:

  • wykonaniu robót ziemnych (wykopy, nasypy),
  • budowie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (dł. 622 m),
  • budowie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,
  • budowie ścieku pochodnikowego z elementów prefabrykowanych.

Tego samego dnia nastąpiło podpisanie umowy na część nr 2 zadania pn.: „budowa i przebudowa 3 dróg na terenie gminy Chojnice”. Została ona zawarta z firmą „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach przy ul. Widokowej 21. Zadanie ma zostać wykonane za kwotę 83.555,13 zł  w terminie do 50 dni od dnia przekazania placu budowy. Część nr 2 „Budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej w miejscowości Kłodawa – etap I” obejmuje wykonanie jezdni (o szerokości 4 m i długości  115 m) o nawierzchni z kostki betonowej oraz poboczy z kruszywa kamiennego, łamanego gr. 10 cm.