KOMUNIKAT GOPS nowe okresy w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych 2020-2021
lipiec 3, 2020
Strona 1
Strona 2

Wzory wniosków i pozostałe druki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Informacje na temat świadczeń i procedur ich przyznawania znajdują się pod adresem:

http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=337

Rejony działania pracowników Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych:

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=194