Kolejne laptopy dla naszych uczniów
czerwiec 15, 2020

Kolejne laptopy dla naszych uczniów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 Gmina Chojnice zakupiła 36 laptopów, które posłużą do zdalnego nauczania. Zostaną one przekazane do szkół podstawowych Gminy Chojnice, a następnie udostępnione uczniom, w szczególności tym z rodzin wielodzietnych (3+).

Wartość otrzymanego grantu wynosi 104 999,76 zł.

Projekt „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.