Informacja dotycząca obecnego funkcjonowania systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w gminie Chojnice
kwiecień 8, 2020

 Sposób kontaktu z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

Przewodniczący Zespołu – p. Adam Modrzejewski – kontakt telefoniczny pod nr 600 882 634 lub 52 397 35 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach – kontakt telefoniczny pod nr 52 397 34 96 lub 52 396 38 40, e-mail gops@gminachojnice.com.pl

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy gminy Chojnice, pomimo ograniczonego kontaktu osobistego, mogą dalej kontaktować się z następującymi gminnymi jednostkami:

 • Punktem Konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice,
 • Samorządowym Ośrodkiem Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice,

tel. 600 882 634 lub 52 397 35 74,

oraz korzystać z pomocy pozostałych współpracujących instytucji, takich jak:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnicach, tel. 607 306 144, e-mail ngo@powiat.chojnice.pl
 2. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, tel. 52 397 35 74 www.opr-chojnice.pl
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, 52 334 44 80, e-mail pcpr@infochojnice.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej, tel. 52 334 44 91, e-mail pik@infochojnice.pl (psycholog) pcpr.infochojnice.pl

 1. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, tel. 52 39 56 105, e-mail chojnice@gd.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych w Charzykowach, tel. 52 39 56 231 lub 52 39 56 230

 1. Sąd Rejonowy w Chojnicach – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, tel. 52 39 52 765 e-mail kuratorzy@chojnice.sr.gov.pl
 1. Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, tel. 52 397 92 97 www.przychodnia.gminachojnice.com.pl
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach, 52 334 44 60 lub 52 334 44 64 (doraźne dyżury psychologów/psychoterapeutów) www.ppp-chojnice.pl
 1. INTERIOS Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chojnicach, tel. 798 742 794, e-mail chojnice@interios.org.pl www.interios.org.pl
 1. Centrum Medyczne PROMEDICA Ośrodek Wsparcia Psychicznego, tel. 52 396 74 87 lub 52 397 40 33 e-mail info@promedicachojnice.pl www.promedicachojnice.pl

Przypominamy także o możliwości skorzystania z pomocy ogólnopolskiej np. poprzez Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (telefon działa całą dobę, 7 dni w tygodniu). Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest także linia 800 100 100.

Bezpłatna aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” to nowe narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.