FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH – „Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II”
październik 9, 2019
W dniu dzisiejszym (08.10.2019 r.) została podpisana przez Wojewodę Pomorskiego i Wójta Gminy Chojnice umowa na projekt „Budowa dróg gminnych: ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach – etap II” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja II 2019)
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w Chojniczkach. Niniejszy projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego przez Gminę Chojnice, które z uwagi na duże nakłady finansowe zostało podzielone na etapy.
W ramach inwestycji projektuje się jezdnię drogi o nawierzchni bitumicznej. Całkowita długość
projektowanych dróg wynosi 920 m. Szerokość projektowanych dróg wyniesie 5,0 m – 5,5 m. Projektuje się pochylenie jezdni daszkowe o wartości 2% skierowane w stronę krawędzi jezdni. Projektowana jezdnia ograniczona zostanie z dwóch stron krawężnikami wyniesionymi 15 x 30 cm.
W ramach inwestycji projektuje się zjazdy indywidualne. Szerokość zjazdów indywidualnych – 4,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA ze skosami zjazdowymi 1m x 1m oraz krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm od strony nawierzchni asfaltowej.
 
Wartość całego projektu we wniosku wynosi 2 897 720 zł, z tego wysokość dofinansowania ma stanowić kwotę 1 448 860 zł. Taką samą kwotę zabezpieczy w budżecie Gmina Chojnice.

Ponadto Powiat Chojnicki złożył do FDS i uzyskał dofinansowanie na projekty obejmujące drogi powiatowe na terenie gminy Chojnice. Starosta Chojnicki podpisał umowy na drogi:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice – Pamiętowo na odcinku Chojnaty – Lichnowy” – długość odcinka 1,92 km; wartość projektu: 2 498 740,00 zł, dofinansowanie: 1 249 370,00 zł (50%)
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice – Duża Cerkwica na odcinku Chojnice – Ogorzeliny” – długość odcinka 8,07 km; wartość projektu: 28 841 402,00 zł, dofinansowanie: 14 420 701,00 zł (50%)