Archiwa kategorii: Komunikaty

KOMUNIKAT GOPS nowe okresy w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych 2020-2021

lipiec 3, 2020
Strona 1
Strona 2

Wzory wniosków i pozostałe druki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Informacje na temat świadczeń i procedur ich przyznawania znajdują się pod adresem:

http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=337

Rejony działania pracowników Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych:

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=194

Informacja dotycząca obecnego funkcjonowania systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w gminie Chojnice

kwiecień 8, 2020

 Sposób kontaktu z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

Przewodniczący Zespołu – p. Adam Modrzejewski – kontakt telefoniczny pod nr 600 882 634 lub 52 397 35 74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach – kontakt telefoniczny pod nr 52 397 34 96 lub 52 396 38 40, e-mail gops@gminachojnice.com.pl

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy gminy Chojnice, pomimo ograniczonego kontaktu osobistego, mogą dalej kontaktować się z następującymi gminnymi jednostkami:

 • Punktem Konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice,
 • Samorządowym Ośrodkiem Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice,

tel. 600 882 634 lub 52 397 35 74,

oraz korzystać z pomocy pozostałych współpracujących instytucji, takich jak:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Chojnicach, tel. 607 306 144, e-mail ngo@powiat.chojnice.pl
 2. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, tel. 52 397 35 74 www.opr-chojnice.pl
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, 52 334 44 80, e-mail pcpr@infochojnice.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej, tel. 52 334 44 91, e-mail pik@infochojnice.pl (psycholog) pcpr.infochojnice.pl

 1. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, tel. 52 39 56 105, e-mail chojnice@gd.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych w Charzykowach, tel. 52 39 56 231 lub 52 39 56 230

 1. Sąd Rejonowy w Chojnicach – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, tel. 52 39 52 765 e-mail kuratorzy@chojnice.sr.gov.pl
 1. Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, tel. 52 397 92 97 www.przychodnia.gminachojnice.com.pl
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach, 52 334 44 60 lub 52 334 44 64 (doraźne dyżury psychologów/psychoterapeutów) www.ppp-chojnice.pl
 1. INTERIOS Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chojnicach, tel. 798 742 794, e-mail chojnice@interios.org.pl www.interios.org.pl
 1. Centrum Medyczne PROMEDICA Ośrodek Wsparcia Psychicznego, tel. 52 396 74 87 lub 52 397 40 33 e-mail info@promedicachojnice.pl www.promedicachojnice.pl

Przypominamy także o możliwości skorzystania z pomocy ogólnopolskiej np. poprzez Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (telefon działa całą dobę, 7 dni w tygodniu). Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest także linia 800 100 100.

Bezpłatna aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” to nowe narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Opieka wytchnieniowa – przedłużenie terminu

kwiecień 2, 2020

Osoby, które chciałyby skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać taką potrzebę do 20.04.2020 r.

Komunikat o możliwości zgłaszania się do Programu Opieka wytchnieniowa został zamieszczony na stronie internetowej gminy Chojnice 25.03.2020 r.

DZIAŁANIA WÓJTA GMINY CHOJNICE MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA:

marzec 18, 2020

DZIAŁANIA WÓJTA GMINY CHOJNICE MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA:

 • Uruchomienie rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego w wysokości 150 tys. zł i przeznaczenie z niej kwoty 50 tys. zł na zakup respiratora do chojnickiego szpitala, 35 tys. zł na zakup namiotu dekontaminacyjnego, 65 tys. zł na zakup materiałów wspomagających walkę z koronawirusem.
 • Mobilizacja sołtysów i mieszkańców w zakresie pomocy osobom starszym i samotnym oraz zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad kwarantanny domowej osób powracających z zagranicy.
 • Wyznaczenie koordynatora – Łukasz Kwiatkowski – komendant Gminny OSP – celem podjęcia działań związanych z dostarczaniem pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną.
 • Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chojnicach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policją i Strażą Pożarną w zakresie przekazywania informacji o osobach przebywających w kwarantannie.
 • Prowadzenie działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką.
 • Przygotowanie paczek żywnościowych z Banku Żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Przygotowanie czterech ośrodków wczasowych jako miejsc wyznaczonych do kwarantanny. Docelowo dostępnych będzie 476 miejsc.