Archiwa kategorii: AZBEST

Zakończono zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019”

czerwiec 23, 2020

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2019” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 30.586,46 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu województwa pomorskiego” realizowanych przez WFOŚiGW

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/854/2020/AZBEST-2019 zawartej w dniu 17.02.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach przedmiotowego zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 22 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 16 nieruchomości z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 30.586,46 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 93.472 Mg.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

styczeń 14, 2019

Informacja o zadaniu:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.” została zakończona i dofinansowana z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 9.222,00 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/203/2018 zawartej w dniu 29.10.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice.

W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 2 nieruchomościach na terenie gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 9.222,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 15,37 Mg.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

 

wersja kolor

 

 

Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

grudzień 15, 2017

Informacja o zadaniu:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice w wyniku wystąpienia zjawisk o charakterze klęski żywiołowej w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 55.634,69 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/290/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 zawartej w dniu 01.12.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 95 nieruchomościach z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 55.634,69 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 321,960 Mg.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

wersja kolor

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2017”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2017” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 45.760,00 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/170/2017/AZBEST-2017 zawartej w dniu 04.09.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 11 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 34 budynków z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 61.017,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 161,135 Mg, co stanowi około 10.996,95 m² zutylizowanego pokrycia dachowego.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”- edycja 2016”

listopad 23, 2016

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2016”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”- edycja 2016” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 96.022,80 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/121/2016/AZBEST-2016 zawartej w dniu 25.07.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice. W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano oraz zutylizowano wyroby zawierające azbest z 43 budynków z terenu gminy Chojnice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 112.968,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 141,21 Mg, co stanowi około 10.304,46 m² zdemontowanego pokrycia dachowego.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Zakończono zadanie usuwanie azbestu 2015

listopad 26, 2015

 

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2015”

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”- edycja 2015” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 37.523,00 zł oraz przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53.603,00 zł www.wfosigw-gda.pl. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Cześć 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Zgodnie z umową zawartą dnia 29.07.2015r. pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a Gminą Chojnice, na realizację przedmiotowego zadania, wykorzystano dotację w wysokości 91.126,00 zł brutto. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 107.208,00 zł. W ramach zadania wykonywane były prace związane z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu z dwudziestu ośmiu budynków tj. demontaż płyt azbestowych, odebranie i transport azbestu do miejsca unieszkodliwienia. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 134,83 Mg, co stanowi około 10928,00 m² zdemontowanego pokrycia dachowego.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

ABC o azbeście

wrzesień 15, 2015

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

1. Podstawowe informacje o azbeście

Azbest, to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, wapnia, sodu, żelaza). Charakterystyczne cechy azbestu to wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczność, miękkość, sprężystość, możliwość przędzenia, lekkość, odporność na działanie czynników chemicznych i biologicznych, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, mrozoodporność, a przede wszystkim duża odporność na działanie wysokich temperatur i niepalność. W temperaturze 350°C wytrzymałość mechaniczna włókien azbestu spada jedynie o 20%, co spowodowane jest częściowym odparowaniem wody – po wystudzeniu i przyjęciu wody z otoczenia włókna wra-cają do stanu pierwotnego. Dopiero w temperaturze ponad 700°C woda zupełnie odparowuje i włókna azbestowe nieodwracalnie tracą elastyczność i zaczynają się kruszyć.

Zainteresowanie azbestem wzrosło znacznie w okresie rewolucji przemysłowej, kiedy też zaczęto wydobywać minerały azbestowe na skalę przemysłową. Światowe złoża azbestu szacuje się na ponad 550 mln ton, a największe złoża występują w Kanadzie (trwającą do dziś eksploatację złoża w Quebeku rozpoczęto w 1877 r.), Rosji (Ural), USA, RPA i Zimbabwe. Szczyt wydobycia azbestu na świecie osiągnięty został w 1976 r. i wyniósł ok. 5 mln ton. W Polsce azbest występuje jako zanieczyszczenie złóż innych surowców mineralnych (melafir, gabro, ruda niklu, magnezyt) na Dolnym Śląsku, brak jest natomiast złóż azbestu nadających się do przemysłowej eksploatacji.

Eternit – nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych azbestowo-cementowych.

Z eternitu wykonywano płyty pokryciowe – elewacyjne i dachowe – oraz rury. Był to materiał ogniotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie, nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej grubości, przez co był również relatywnie lekki i dość tani.
Na świecie (w tym także w Polsce) znany i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno na siedzibach ludzkich, jak i budynkach gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

2. Założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Główne cele Programu to:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

– w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),

– w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),

– w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,

2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,

3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

– do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,

– utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,

– podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,

– zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

DO POBRANIA:

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Strona serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju

www.bazaazbestowa.gov.pl

http://bezazbestu.com.pl/

www.gajanet.pl

Azbestowe archiwum

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowana w latach ubiegłych:

2017 rok

– okres realizacji zadania to rok 2017

– całkowity koszt zadania 67.660,78

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 45.760,00 

– wkład własny Gminy Chojnice 21.900,78 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 177,24 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 161,135 Mg

 

2016 rok

– okres realizacji zadania to rok 2016

– całkowity koszt zadania 148.447,55 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 96.022,80 

– wkład własny Gminy Chojnice 52.424,75 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 144,230 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 141,210 Mg

 

2015 rok

– okres realizacji zadania to rok 2015

– całkowity koszt zadania 219.005,63 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 91.126,00 zł

– wkład własny Gminy Chojnice 127.879,63 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 186,252 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 134,83 Mg

 

2014 rok

– okres realizacji zadania to rok 2014

– całkowity koszt zadania 68.326,91

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 36.764,00

– wkład własny Gminy Chojnice 31.562,91 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 119,06 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 47,82 Mg

 

2013 rok

– okres realizacji zadania to rok 2013

– całkowity koszt zadania 58.747,64

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł

– wkład własny Gminy Chojnice 58.747,64

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 57,77 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

 

2012 rok

– okres realizacji zadania to rok 2012

– całkowity koszt zadania 104.851,32 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 25.809,00

– wkład własny Gminy Chojnice 79.042,32 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 51,24 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 22,17 Mg

 

2011 rok

– okres realizacji zadania to rok 2011

– całkowity koszt zadania 192.788,29 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 113.057,41 zł

– wkład własny Gminy Chojnice 79.730,88 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 202,68 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 136,83 Mg

 

2010 rok

– okres realizacji zadania to rok 2010

– całkowity koszt zadania 106.928,83 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 82.989,72

– wkład własny Gminy Chojnice 23.939,24 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 108,66 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 52,69 Mg

 

2009 rok

– okres realizacji zadania to rok 2009

– całkowity koszt zadania 88.576,74 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 31.737,22

– wkład własny Gminy Chojnice 56.839,52 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 62,97 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 39 Mg

Punkt informacyjny

  1. W Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice w pokoju 111 zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje o szkodliwości azbestu, zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przestawimy możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
  2. W ramach prowadzonego punktu informacyjnego w pokoju 111 przyjmowane są wnioski mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Nabór wniosków jest ciągły. Beneficjent po spełnieniu wszystkich wymogów regulaminu, może liczyć na 75% dotację z Gminy Chojnice.

Druk wniosku oraz zasady przeprowadzenia naboru można pobrać tutaj:

1. FORMULARZE DO POBRANIA 

Wszelkich informacji udzielą Państwu Pracownicy Wydziału Rolnictwa Środowiska       i Gospodarki Nieruchomościami
tel.(52) 3972129 wew. 306

Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Spotkania i materiały informacyjne

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Chojnice całorocznie prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, które dodatkowo prezentowane są corocznie podczas zebrań sołeckich, przeprowadzanych na terenie Gminy Chojnice. Zebrania Sołeckie planowane są w miesiącach styczeń, luty, marzec. Podczas prelekcji pracownik Urzędu Gminy prezentuje aktualną sytuację prawną oraz przykłady „dobrych praktyk” w zakresie usuwania azbestu, możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest jak również obowiązki, zagrożenia i odpowiedzialność zarządzających nieruchomościami z azbestem. W naszych gazetkach gminnych „Aktualności z Gminy Chojnice” publikujemy artykuły, które zawierają przydatne informacje na temat azbestu, jego wykorzystania i wpływu na zdrowie ludzi, a także bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji. Ponadto opisują obowiązki właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe, wynikające z obowiązującego prawa. Gmina Chojnice, chcąc wspomóc mieszkańców w realizacji nałożonych prawem zobowiązań, stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest

Zapraszamy Państwa do przeglądania stron poświęconych tematowi azbestu, na których znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji, ulotki, plakaty, materiały edukacyjne.

Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.pl i www.bezazbestu.com.pl

Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl