Azbestowe archiwum
wrzesień 15, 2015

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowana w latach ubiegłych:

2017 rok

– okres realizacji zadania to rok 2017

– całkowity koszt zadania 67.660,78

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 45.760,00 

– wkład własny Gminy Chojnice 21.900,78 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 177,24 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 161,135 Mg

 

2016 rok

– okres realizacji zadania to rok 2016

– całkowity koszt zadania 148.447,55 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 96.022,80 

– wkład własny Gminy Chojnice 52.424,75 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 144,230 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 141,210 Mg

 

2015 rok

– okres realizacji zadania to rok 2015

– całkowity koszt zadania 219.005,63 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 91.126,00 zł

– wkład własny Gminy Chojnice 127.879,63 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 186,252 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 134,83 Mg

 

2014 rok

– okres realizacji zadania to rok 2014

– całkowity koszt zadania 68.326,91

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 36.764,00

– wkład własny Gminy Chojnice 31.562,91 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 119,06 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 47,82 Mg

 

2013 rok

– okres realizacji zadania to rok 2013

– całkowity koszt zadania 58.747,64

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 0 zł

– wkład własny Gminy Chojnice 58.747,64

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 57,77 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 0 Mg

 

2012 rok

– okres realizacji zadania to rok 2012

– całkowity koszt zadania 104.851,32 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 25.809,00

– wkład własny Gminy Chojnice 79.042,32 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 51,24 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 22,17 Mg

 

2011 rok

– okres realizacji zadania to rok 2011

– całkowity koszt zadania 192.788,29 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 113.057,41 zł

– wkład własny Gminy Chojnice 79.730,88 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 202,68 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 136,83 Mg

 

2010 rok

– okres realizacji zadania to rok 2010

– całkowity koszt zadania 106.928,83 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 82.989,72

– wkład własny Gminy Chojnice 23.939,24 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 108,66 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 52,69 Mg

 

2009 rok

– okres realizacji zadania to rok 2009

– całkowity koszt zadania 88.576,74 zł

– kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 31.737,22

– wkład własny Gminy Chojnice 56.839,52 zł

– całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 62,97 Mg

– ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 39 Mg