„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020
październik 17, 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.

Celem programu jest m. in. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach w związku z ogłoszeniem ww. programu zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy asystenta o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych w godzinach pracy  Urzędu Gminy, pokoje nr 011, 012, 013 i 014 do dnia 21 października br. do godziny 900.

Więcej Informacji można uzyskać również pod numerem telefonu 52  397 34 96.

Link do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020