Akta Pracownicze
styczeń 21, 2019

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecyduj, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Masz również możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl lub zus.pl

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia 24 i 31 stycznia 2019 r. o 10:00 w Oddziale ZUS w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 8  – sala 106. Informacje i zapisy na szkolenia:

http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/prosciej-taniej-e-akta/2255537
http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/prosciej-taniej-e-akta/2255557

Informacje dla płatników

Broszura

Ulotka