Spotkania i materiały informacyjne
wrzesień 15, 2015

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Chojnice całorocznie prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, które dodatkowo prezentowane są corocznie podczas zebrań sołeckich, przeprowadzanych na terenie Gminy Chojnice. Zebrania Sołeckie planowane są w miesiącach styczeń, luty, marzec. Podczas prelekcji pracownik Urzędu Gminy prezentuje aktualną sytuację prawną oraz przykłady „dobrych praktyk” w zakresie usuwania azbestu, możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest jak również obowiązki, zagrożenia i odpowiedzialność zarządzających nieruchomościami z azbestem. W naszych gazetkach gminnych „Aktualności z Gminy Chojnice” publikujemy artykuły, które zawierają przydatne informacje na temat azbestu, jego wykorzystania i wpływu na zdrowie ludzi, a także bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji. Ponadto opisują obowiązki właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe, wynikające z obowiązującego prawa. Gmina Chojnice, chcąc wspomóc mieszkańców w realizacji nałożonych prawem zobowiązań, stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest

Zapraszamy Państwa do przeglądania stron poświęconych tematowi azbestu, na których znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji, ulotki, plakaty, materiały edukacyjne.

Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.pl i www.bezazbestu.com.pl

Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl