Rada Gminy
Listopad 14, 2014

Na podstawie Uchwały Nr I/1/14 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 01 grudnia 2014 roku  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY W CHOJNICACH
VII KADENCJA 2014 – 2018

 Imię i Nazwisko:
Danuta Łoboda

Funkcja: Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach

Telefon: Biuro Rady (0-52) 397-28-03

Godziny przyjęć interesantów:

wtorek – 12:00-15:00
pokój nr 302, III piętro

Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
tel. centrala (052) 397 – 21- 29 

NIP 555-10-02-279

e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy:

 • zwoływanie sesji Rady,
 • przewodniczenie obradom,
 • czuwanie nad sprawnym przebiegiem sesji,
 • kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzenia Rady,
 • zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
 • podpisywanie uchwał Rady,
 • czuwanie nad zapewnieniem niezbędnych warunków do wykonywania przez radnych
  ich mandatów,
 • reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 • koordynowanie z ramienia Rady prac komisji Rady.