Nowe zasady gospodarowania odpadami

Nowe Zasady Segregacji Śmieci w Gminie Chojnice w przygotowaniu