Nowe zasady gospodarowania odpadami

OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.


W Gminie Chojnice wynosi ona:

 • 18,00 zł miesięcznie od osoby segregującej odpady
 • 23,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów

 • Opłaty wnosi się w cyklu dwumiesięcznym w terminach:

   

  Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na poczcie oraz w bankach na indywidualny numer konta wskazany przez Gminę każdemu składającemu „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

  Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pok. 111 lub na stronie www.gminachojnice.pl/odpady

  W przypadku zmiany danych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.