ZMIANA WYTYCZNYCH POPŻ Podprogram 2017
Wrzesień 15, 2017

logo na stronę internetową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Z dniem 13 września 2017 r. zmianie uległy Wytyczne IZ w zakresie POPŻ Podprogram 2017.
Na podstawie wprowadzonych zmian do zestawu rocznego produktów planowanych do przekazania odbiorcom pomocy żywnościowej dodane zostały 2 nowe produkty:
– miód wielokwiatowy – 0,4 l na osobę,
– kabanosy wieprzowe – 0,36 kg na osobę.
Na chwilę obecną zestaw obejmuje 21 produktów spożywczych, które będą dystrybuowane równomiernie w całym Podprogramie 2017.