Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych.
Sierpień 21, 2019

INFORMACJA

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków

obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chojnice

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 września 2019 roku (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy złożyli Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby przez nich upoważnione.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji.

Zgłoszenia przyjmowane są  do dnia 13 września br.  wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chojnicach, tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 w biurach nr 204 lub 212.

 

Wójt Gminy Chojnice

/-/ Zbigniew Szczepański