ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NOWA CERKIEW
Luty 20, 2019