Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Listopad 14, 2014

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Urząd Gminy w Chojnicach udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, do wglądu i pobrania na stronach: Internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chojnicach.

Urząd Gminy prowadzi również w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Gminy w Chojnicach. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy (Biuro Rady Gminy).

Pozostałe adresy:

Dziennik Ustaw – http://dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski – http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego