ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE
Maj 14, 2019

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie prowadzony przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku pragnie zaprosić do udziału w konferencji pt.„Aktualne narzędzia ekonomizacji III sektora”, która odbędzie się24 maja 2019 r. (piątek)
o godzinie 11:00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice).
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Powiat Chojnicki, który wraz z Miastem Chojnice oraz Gminą Chojnice jest Współorganizatorem tegorocznego spotkania.

Podczas konferencji zaprezentujemy wyniki badań w zakresie charakterystyki organizacji pozarządowych (NGO) z województwa pomorskiego, przedstawimy dostępne i bezpłatne narzędzia wspierania NGO oraz zaprezentujemy dobre praktyki dotyczące ekonomizacji III sektora na przykładzie podmiotów z powiatu człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego. Wspólnie z panelistami oraz gośćmi konferencji chcemy porozmawiać m.in. nt. chojnickich doświadczeń współpracy z III sektorem i nowych możliwości w tym zakresie.

Mając na uwadze skalę wydarzenia oraz kwestie organizacyjne, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji najpóźniej
do 21.05.2019 r.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu.  Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń
i zdobycia lub poszerzenia wiedzy nt. narzędzi ekonomizacji organizacji pozarządowych.

W załączeniu szczegółowy program konferencji.

 
Udziału w konferencji należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście:

POWIAT CZŁUCHOWSKI: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Człuchowie, os. Wazów 1,
tel. 882 063 071, e-mail: d.wegner@stowdeb.pl

POWIAT CHOJNICKI: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30b,
tel. 882 064 279, e-mail:k.berezowska@stowdeb.pl

POWIAT KOŚCIERSKI: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a,
tel. 882 064 293, e-mail: e.filipska@stowdeb.pl