Zaproszenie do udziału w warsztatach
Styczeń 13, 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych i kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
–   przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
–   wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów
otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
–   efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy
żywnościowej,
–   przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów,
–   poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować
sposób żywienia swojej rodziny ( w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki
żywieniowe ).

 HARMONOGRAM:

15.01.2020r.
godz.   9.30-11.30 – warsztaty żywieniowo-dietetyczne,
godz. 12.00-14.00 – warsztaty żywieniowo-dietetyczne,

22.01.2020r.
godz.   9.30-11.30 – warsztaty kulinarne,
godz. 12.00-14.00 – warsztaty kulinarne,

23.01.2020r.
godz.   9.30-11.30 – warsztaty kulinarne,
godz. 12.00-14.00 – warsztaty kulinarne,

24.01.2020r.
godz.   9.30-11.30 – warsztaty kulinarne,
godz. 12.00-14.00 – warsztaty kulinarne.

Warsztaty odbędą się w Chojnicach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
przy ul. Angowickiej 45.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.