ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH KULINARNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Grudzień 21, 2017

_POPZ-logotypy_mini

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej,
  • przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów.

Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy będą przygotowywać potrawy z wykorzystaniem produktów, które są przekazywane w ramach pomocy żywnościowej.

 HARMONOGRAM:

10.01.2018r.
godz. 10.00-12.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12.30-14.30 praktyczne warsztaty kulinarne

17.01.2018r.
godz. 10.00-12.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12.30-14.30 praktyczne warsztaty kulinarne

31.01.2017r.
godz. 10.00-12.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12.30-14.30 praktyczne warsztaty kulinarne

Warsztaty odbędą się w Chojnicach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
przy ul. Angowickiej 45.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.