Zaproszenie do udziału w programie „Koperta życia” w gminie Chojnice
Listopad 28, 2019

Zaproszenie do udziału w programie „Koperta życia” w gminie Chojnice

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby zainteresowane do składania wniosków o wydanie pakietu „Koperta życia”.

Koperta życia” to gminny program osłonowy, realizowany już w wielu gminach, adresowany do osób powyżej 60 roku życia, osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie bezpośredniemu zagrożeniu życiu i zdrowiu. Przystępując do Programu ułatwia się jednostkom ratownictwa medycznego podjęcie właściwych czynności medycznych, zwłaszcza w sytuacji gdy utrudniony lub ograniczony jest kontakt osobisty. „Koperta życia” czyli karta informacyjna z podstawowymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia, danymi osób do kontaktu oraz o przyjmowanych lekach, zapakowana w plastikowa kopertę, umieszczana jest
w oznakowanej naklejką lodówce. Naklejka z charakterystycznym logo programu na lodówce jest sygnałem dla ratowników, że w tym miejscu znajdują się cenne informacje o osobie potrzebującej pomocy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 31 Stycznia 56a, pokój 012.

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu

Wniosek o wydanie pakietu „Koperta życia”

Klauzula informacyjna

Poniżej podgląd załączników:

Regulamin Programu Koperta życia
Wniosek Koperta życia
Klauzula informacyjna Koperta Życia