ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ POPULARNONAUKOWĄ
Sierpień 21, 2019

Konferencja  popularnonaukowa rozpoczyna  uroczyste obchody 80 – rocznicy Szarży pod Krojantami

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

Data:  31 sierpnia 2019 r.  godz. 16.00 – 18.00

Moderator spotkania:  pan Piotr Eichler

Tematyka  i prelegenci: 

  1. Kto bronił  naszej ziemi? Pochodzenie geograficzne ułanów 18. Pułku Ułanów Pomorskich  – Zdzisław Kościański
  2. Pozostałości terenowe umocnień armii „Pomorze” z 1939 r. w świetle badań metodą lidar  – Filip Wałdoch
  3. Zamiast podków – gąsienice. 81. Dywizjon Pancerny we wrześniu 1939 r.  – Piotr Eichler
  4. Trafić muchę z armaty – znaczenie 2 baterii 11 dak w walkach pod Chojnicami dla 18. Pułku Ułanów Pomorskich – Marek Pasturczak
  5. Obraz walk 1 września 1939 r. w Chojnicach i okolicach w relacjach uczestników. Analiza krytyczna  – Piotr Eichler

Wstęp wolny! 

Poczęstunek, zwiedzanie Izby Pamięci w szkole pod przewodnictwem p. Kazimiery Szark

Serdecznie zapraszamy!  

Organizatorzy obchodów:

Gmina Chojnice

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

Fundacja Szarża pod Krojantami