Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Marzec 25, 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

– uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów,
przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
– zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej
przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.:

– poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce,
– będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które
przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych,
– zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów
spożywczych.

HARMONOGRAM:
16.04.2019 r.
godz.   9.30-11.30
godz. 12.00-14.00

Warsztaty odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, III piętro, sala konferencyjna.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.