Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Styczeń 12, 2015
- Otwiera zewnętrzny link w nowym oknie

Wójt Gminy Chojnice,

zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, od dnia 13.01.2015 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży po 25.02.2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 105, tel. (052) 397 21 29 w. 328.