Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawenia
Maj 15, 2015
- Otwiera zewnętrzny link w nowym oknie

Wójt Gminy Chojnice, zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, od dnia 20.05.2015 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia po 02.07.2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 105, tel. (052) 397 21 29 w. 328.