Wydział Programów Rozwojowych

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
– parter –
pok. nr 02

mgr Beata Burda – Dyrektor Wydziału
tel. wew. 352

mgr Barbara Stelmaszyk – Inspektor
tel. wew. 334

mgr Daniel Michalak – Podinspektor
tel. wew. 334

mgr Marcin Siudziński – Podinspektor
tel.wew. 329
pok. nr 01

 1. Pozyskiwanie z różnych źródeł finansowych środków na inwestycje i projekty gminy Chojnice.
 2. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych dla gminy.
 3. Finansowe i rzeczowe rozliczanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych.
 4. Monitorowanie i koordynacja działań związanych z realizacją projektów finansowanych z różnych źródeł zewnętrznych.
 5. Informowanie zainteresowanych osób o możliwościach uzyskania dofinansowania.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 7. Przeprowadzanie konkursów dla organizacji pozarządowymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Prowadzenie zadań z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
 9. Prowadzenie zadań z zakresu prawa zamówień publicznych:

  – sporządzanie planu zamówień publicznych,

  – sporządzanie sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych,

  – udzielanie zamówień publicznych powyżej 14 tyś euro.