Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018
Kwiecień 20, 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018

W dniu 6 kwietnia, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 2 warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 52 osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów,
przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
– zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania
w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli nowe wiadomości, m.in.:
– poznali skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce,
– potrafią wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się
do marnowania produktów spożywczych,
– zapoznali się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów
spożywczych.