Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018
Luty 20, 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

      

Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2018

 

W dniu 11 lutego, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 2 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 56 osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów
otrzymywanych   w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób
żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).