Fot. „Czas Chojnic” St. Kamiński

 

 

W marcu pożegnaliśmy, odchodzącą na emeryturę – po ponad 23 latach kierowania pomocą społeczną – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Panią Grażynę Dąbrowiecką.

 

Podczas sesji Rady Gminy w Chojnicach, w dniu 23 marca 2018 r., podziękowania za wieloletni trud i wysiłek włożony w zarządzanie pomocą społeczną w Gminie, w imieniu współpracowników i swoim własnym, złożył Wójt Gminy Chojnice Pan Zbigniew Szczepański, w imieniu Radnych Gminy – Przewodnicząca Rady Gminy Pani Danuta Łoboda, a także – w imieniu Sołtysów – podziękowania złożyli Pani Katarzyna Graszk i Pan Eugeniusz Wirkus. Były kwiaty, łzy wzruszenia i życzenia zrealizowania planów.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach serdeczne podziękowania Pani Dyrektor mieli okazję złożyć na uroczystym spotkaniu w dniu 27 marca br.
Dziękowali przede wszystkim za wieloletnie przewodzenie w pracy, służenie radą i pomocą, przekazywaną wiedzę, stwarzanie warunków do samodoskonalenia oraz wspólnie przeżyte lata. Jednocześnie szczególnie doceniali wysiłek związany z odpowiedzialnością, niesłabnącą energię wnoszoną w życie ośrodka oraz troskę o jakość jego działań.
Wzruszenie, jakie opanowało wszystkich zebranych, nie przeszkodziło Pani Dyrektor wyrazić wdzięczności członkom swojego zespołu za wieloletnią współpracę.
Wspomnieniom nie było końca.

Obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach pełni obecnie Pani Maria Wierzbowska.