VI edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice.
Grudzień 11, 2019

 

Tradycją naszej szkoły jest organizacja Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice. Tegoroczna edycja była już szóstym spotkaniem z zagadkami i ciekawostkami   o naszej gminie. Przedstawiciele wszystkich dziesięciu gminnych szkół wraz ze swymi opiekunami stawili się w środę w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. Gośćmi konkursu byli: Wicewójt Gminy Chojnice p. Piotr Stanke, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty p. Anita Sznajder, Sołtys Sołectwa Ostrowite p. Bożena Wilk i Sołtys Sołectwa Sławęcin p. Kazimierz Sikora. Konkurs rozpoczął się przywitaniem i prezentacją gości oraz członków jury. Niespodzianką dla wszystkich był taniec flag w gminnych barwach. Pierwszą konkurencją był test wiedzy – uczniowie mieli pół godziny na zmagania   z pytaniami dotyczącymi naszej małej ojczyzny. Po rozwiązaniu testu uczniowie mieli chwilę przerwy, a członkowie jury sprawdzili odpowiedzi. W jury w tym roku zasiedli: Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP Ostrowite p. Grażyna Biesek, Stowarzyszenia Morenka i Sandry Brdy p. Stanisław Piesik, Zaborski Park Krajobrazowy p. Mariusz Grzempa oraz Radny Rady Gminy Chojnice      p. Sylwester Knyba.

Drugim zadaniem była prezentacja dotycząca wybranego sołectwa – wyobraźnia uczestników zaskoczyła zebranych. Trzecim etapem było zadanie praktyczne – każda drużyna wylosowała numer ukrytego zdjęcia

i musiała odgadnąć co kryje się na fotografii. Po podsumowaniu i podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Ostrowitego, przygotowana przez p. Jacka Rozmarynowskiego, drugie – drużyna z Silna pod opieką p. Roberta Kornatowskiego, trzecie – drużyna z Kłodawy pod opieką p. Ewy Stoltmann. Wszystkie drużyny otrzymały ciekawe    i cenne nagrody, a opiekunowie dyplomy i podziękowania. Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Chojnice, Gminny Zespół Oświaty, Dariusz Sala, Artur Grugel, Zaborski Park Krajobrazowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Sandry Brdy, Morenka, Promocja Regionu Chojnickiego, Tadeusz Brunka. Organizatorzy konkursu: p. Anna Gorzynska i p. Lucyna Kotlarek-Synak serdecznie dziękują sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

 

/opracowanie i zdjęcia: Jacek Rozmarynowski/