Uwaga rodzice i opiekunowie!
Marzec 11, 2020

KOMUNIKAT

Drodzy rodzice i opiekunowie

W związku z zagrożeniem koronawirusem Wójt Gminy Chojnice informuje o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących szkół prowadzonych przez Gminę Chojnice:

  1. Nieorganizowanie wycieczek szkolnych oraz wszelkich wyjazdów;
  2. Nieuczestniczenie w imprezach masowych oraz szkolnych;
  3. Zawieszenie wyjazdów na basen w związku z programem „Nauka pływania”;
  4. Nieudostępnianie i niewynajmowanie sal lekcyjnych i sal gimnastycznych.

Ograniczenia obowiązują do chwili ustania zagrożenia.