UWAGA – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”
Czerwiec 26, 2017

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia związane jest z dużym zainteresowaniem Konkursem w roku bieżącym. Złożone wnioski konkursowe opiewają na kwotę kilkakrotnie przewyższającą kwoty wnioskowane w edycjach Konkursu przeprowadzanych w latach ubiegłych. Zatem Fundusz musi zabezpieczyć większe środki na ich zrealizowanie, co wymaga podjęcia stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.

 

Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku:

https://wfos.gdansk.pl/uwaga-przesuniecie-terminu-rozstrzygniecia-konkursu-czyste-powietrze-pomorza

 

WAŻNE:

Informujemy, że zgodnie z zasadami WFOŚiGW w Gdańsku, aby wydatek w ramach zadania mógł zostać zrefundowany w ramach ww. projektu – nie można rozpocząć zadania przed ogłoszeniem decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznaniu dofinansowania.