UWAGA – OSTRZEŻENIE!!!
Październik 11, 2017

Wójt Gminy Chojnice informuje, zgodnie z Decyzją Nr HKN-6000-2-6-4/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, z dnia 11.10.2017 r., informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Lichnowy

Dotyczy to miejscowości Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Ciechocin, Granowo i Chojnaty.

W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych – obecność bakterii grupy coli. Stąd Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze stacji uzdatniania wody w  Lichnowach i nakazał podjęcie działań naprawczych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach w celu poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie Urzędu Gminy w Chojnicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach Sp. z o.o.

Ponadto GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach dostarczy wodę zdatną do spożycia w następujące miejsca:

Lichnowy przy kościele,

Ostrowite przy Szkole Podstawowej,

Nowe Ostrowite przy sklepie,

Ciechocin przy remizie strażackiej,

Granowo przy świetlicy,

Chojnaty przy placu zabaw.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi nr telefonów:

513 060 131,    513 060 144.

jd