UWAGA! Gazyfikacja miejscowości Klawkowo, Krojanty i Powałki.
Luty 12, 2015

Szanowni Państwo,

PGNiG Oddział Detaliczny uprzejmie informuje, iż na Państwa obszarze Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje projekt gazyfikacji miejscowości Klawkowo, Krojanty i Powałki związany z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców.

Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta Chojnice, Plac Piastowski 27 (pn. – pt. 8.00 – 17.00) lub wysłanie za pośrednictwem poczty pod niżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

PGNiG Oddział Detaliczny

Pomorska Sekcja Marketingu

ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

pokój 106

 

Więcej informacji na temat przyłączania do sieci gazowej możecie Państwo uzyskać na stronie www.pgnig.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Sebastian Latanowicz tel. / mail: 52 328 55 40 / sebastian.latanowicz@pgnig.pl

Do pobrania:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

ulotka przyłącze gazowe

ulotka e-pasaż

ulotka dom