Z radością informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 26.09.2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla naszego projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny”.

Uroczyste podpisanie umowy o finansowaniu inwestycji z UE odbyło się w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Umowy podpisał marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

Przedmiotem projektu jest budowa 651 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin. W ramach inwestycji wybudowane zostaną instalacje fotowoltaiczne

pozyskujące energię elektryczną z energii słońca. Instalacje umieszczone zostaną

na dachach lub fasadzie budynków mieszkalnych z ww. gmin. Instalacja będzie służyć wytwarzaniu energii elektrycznej na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych domostw.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wykorzystanie energii pochodzącej z OZE

przez Gminę Chojnice oraz gminy partnerskie, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza w skutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Termin realizacji projektu: do 31.10.2019 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin. Wartość projektu: 12 393 923,47 zł.

Dofinansowanie: 9 559 992,60 zł (85%).