Uczniowie w Centrum Hewelianum w Gdańsku.
Marzec 2, 2018

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z gimnazjalistami uczestniczyli na przełomie lutego i marca w zajęciach organizowanych. Udział
w tych zajęciach związany był z uczestnictwem naszej szkoły w projekcie „Stawiamy na Edukację”. Zajęcia były różnorodne i dostosowane do wieku uczestników. Najmłodsi uczniowie uczestniczyli
w zajęciach „Chemia Barw” i poznawali wystawy interaktywne „Dookoła Świata”, które przybliżały tajemnice wnętrza Ziemi, pozwalały na chwilę przenieść się do Azji, Afryki, w Himalaje i do Australii,
a nawet posiedzieć chwilę w igloo. Starsi uczniowie z klas IV-VII zaangażowali się w doświadczenia na symulatorach jazdy samochodem, promieniowania i powodzi na wystawie „Z energią!”, a zajęcia „Stanowcza zmiana” wprowadziła ich w magiczny świat ciekawych zjawisk fizycznych zachodzących
w naszym środowisku. Uczniowie klas drugich gimnazjum wzięli udział w zajęciach nazwanych
„W rytmie czasu”, podczas których zgłębiali tajniki upływu czasu, budowali klepsydry i posługiwali się różnymi narzędziami do pomiaru czasu. Najstarsi gimnazjaliści wzięli udział w zajęciach „Tajemnicza mapa”, które polegały na zgłębieniu tajemnic konstruowania różnych rodzajów map i poznaniu elementów kartografii. Po zajęciach uczniowie obejrzeli wystawę „Dookoła świata”.

Udział w zajęciach był dla naszych uczniów miłą formą odmiany i pokazał, że wiedzę można zdobywać nie tylko w szkolnej ławce. Wiadomo przecież, że dziecko najłatwiej się uczy, gdy może czegoś dotknąć, wypróbować lub do tego wejść.

Opracowanie: Jacek Rozmarynowski