W Szkole Podstawowej w Silnie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach realizowany jest projekt pt. „Mieć pomysł na kulturę”. Ideą programu jest poszerzenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i współpracy pomiędzy lokalną społecznością a ośrodkiem kultury. Pierwszy z etapów projektu dotyczy zdiagnozowania zasobów kulturotwórczych, jakie tkwią w lokalnej społeczności, historii, miejscach. Na tym etapie członkowie Stowarzyszenia „Pracowni Etnograficznej” im. Witolda Dynowskiego z Warszawy odwiedzili Szkołę Podstawową w Silnie. W czasie warsztatów uczniowie odpowiadali na pytania kluczowe oraz dzielili się swoimi pomysłami. Warsztaty z uczniami są częścią diagnozy jaka zostanie przeprowadzona w środowisku lokalnym na terenie Gminy Chojnice. Po przeprowadzeniu diagnozy przez etnologów przedstawieniu ich wyników mieszkańcom, będą mogli oni zgłaszać swoje pomysły odpowiadające na tę diagnozę związaną z kulturą.

Opracowanie Artur Jaster – dyrektor szkoły