TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie ,,Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”
Październik 12, 2017

Osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

plakat Azymut na zatrudnienie

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE