Teatr Profilaktyczny Gminy Chojnice przy SP w Ostrowitem
Czerwiec 14, 2018

Tradycją naszej szkoły są coroczne przedstawienia profilaktyczne przygotowywane przez naszych uczniów pod opieką Pani Anny Gorzynskiej dla młodzieży w gminie Chojnice. W tym roku uczniowie postanowili kategorycznie rozprawić się z narkotykami i dopalaczami prezentując przedstawienie ,,Sąd nad narkotykami”. Innowacyjny sposób przekazu treści profilaktycznych pokazał młodym ludziom, że zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych jest niewłaściwe, czyniące innym krzywdę.

Pomysł przedstawienia oparty jest na kanwie sądu, gdzie gimnazjaliści wcielając się w rolę prokuratora (Rafał Bukowski), sędziego (Gabriela Grugel), obrońcy (Martyna Kujaszewska), ławy przysięgłych (Elwira Byrda, Marcelina Piekarska, Emilia Zientara, Weronika Rolka, Dawid Gappa, Ksenia Ciurzyńska, Katarzyna Czaplewska, Szymon Nyks), oskarżonych (Paweł Kupisz, Katarzyna Wołowicz, Nina Rynka) wskazują negatywny wpływ uzależnień, oraz sposoby zapobiegania uzależnieniom.

Ciekawe kostiumy, aranżacja,  oprawa muzyczna oraz własne nagłośnienie były dużym atutem programu  skierowanego do gminnej publiczności. Całość przedstawienia zwieńczyła piosenka ,,Pięknie żyć” odśpiewana przez uczniów, która miała być przesłaniem dla wszystkich widzów, że warto pięknie żyć i nie marnować ani jednej chwili z ich życia.

Prezentacja przedstawienia profilaktycznego dla młodzieży odbyła się ze w dniach 28-29 maja 2018 roku w Sławęcinie, Charzykowach,  Swornegaciach, Pawłowie, Silnie i Nowej Cerkwi.

W ramach współpracy z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Przeciwalkoholowej, Panem Adamem Modrzejewskim. i w nagrodę za tegoroczną działalność profilaktyczną uczniowie będą uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej do Gdańska w dniach 13-15 czerwca 2018 roku, współfinansowanej przez Gminę Chojnice.

Opracowanie: Anna Gorzynska –  wicedyrektor  szkoły