Szacowanie szkód wywołanych suszą
Czerwiec 21, 2018

SUSZA

        Mając na uwadze utrzymujące się od dłuższego czasu niekorzystne warunki atmosferyczne i wystąpienie na terenie gminy Chojnice suszy, Wójt Gminy Chojnice złożył do Wojewody Pomorskiego wniosek o powołanie komisji do oszacowania szkód w uprawach rolnych, związanych z tym zjawiskiem.

W związku z tym zwracamy się do rolników, u których wystąpiły szkody, o składanie wniosków.
Jednocześnie zwracamy się o pełne i prawidłowe wypełnienie wniosków, co umożliwi sprawne przeprowadzenie szacowania wysokości strat.

KOMUNIKAT – szacowanie strat w ziemniakach

Załączniki:

  1. Wzór wniosku.pdf  Wzór wniosku.doc
  2. Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy
  3. Zgoda na przetwarzanie danych