Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Listopad 19, 2019

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w marcu 2019 roku złożyło wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadania dotyczącego aktywizacji zawodowej osób młodych. Wniosek został wybrany do dofinansowania, w związku z tym prowadzona jest rekrutacja Uczestników do projektu. Rynek pracy w naszym powiecie jest dosyć ubogi, a osób młodych pozostających bez pracy coraz więcej. Powyższy projekt ma na celu podniesienie kompetencji/ kwalifikacji u osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach realizacji Uczestnicy zostaną objęci wsparciem przez doradcę zawodowego oraz psychologa. Tych dwóch kluczowych doradców określi ich predyspozycje i utworzy Indywidualny Plan działania, na podstawie którego zorganizowane zostanie szkolenie, a następnie staż.
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej i fanpagu jeżeli Państwo posiadają broszury informacyjnej oraz krótkiego wpisu.
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi rekrutację do nowego projektu pn. „Przyszłość z pracą dla młodych”. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną.
W załączeniu przesyłamy broszurę informacyjną.

Z wyrazami szacunku,
Justyna Szczepańska