Stawiamy na Edukację
Sierpień 2, 2018

Informujemy, że w ramach zadania „Edukacyjne Programy Wakacyjne” projektu pn. „Stawiamy na Edukację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 6-10 sierpnia odbędzie się I turnus się półkolonii dla uczniów zgłoszonych w ramach ww. projektu.

Uczestnikami będą uczniowie szkoły podstawowej klas 0-VII oraz klas II gimnazjum. Zajęcia będą prowadzone w formie zabaw, projektów i warsztatów itp. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności i kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych.(język angielski i niemiecki).

Zajęcia realizowane będą w godz. 9:00 – 14:00 na terenie szkół:

Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach,
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem,
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – filia w  Sławęcinie,
Szkoła Podstawowa Lichnowach,
Szkoła Podstawowa Charzykowach,
Szkoła Podstawowa w Swornegaciach,

Dowóz i odbiór dzieci na półkolonie – we własnym zakresie rodziców/opiekunów dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w zajęciach.