Sołtys z 30-letnim stażem
Lipiec 28, 2017

Tadeusz Leszczyński nieustannie od 30 lat – Sołtys Sołectwa Nowe Ostrowite (do 31 grudnia 2009 roku Ostrowite ZR). Podczas Kolegium Rady Gminy w dniu 28 lipca br. Wójt podziękował za długoletnią pracę na rzecz sołectwa, na rzecz Gminy Chojnice oraz życzył, aby społecznie wykonywana praca dawała jak najwięcej satysfakcji, a także motywowała innych do wspólnego działania dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Fot. Justyna Dziamecka